управител, управител, последно обновил този профил на -0001-11-30
София, ж.к.Младост, бл. 30 А, вх.А, ап. 91
И на още 1 адрес в: София - град